Vind jij het ook belangrijk dat mensen in dorpen en wijken elkaar weten te vinden? Een praatje maken, samen iets ondernemen of iets kleins voor elkaar betekenen? Een actieve en betrokken buurt bruist! Naast gezelligheid betekent betrokkenheid ook meer zorg voor elkaar. En dat voorkomt dan weer eenzaamheid, een tekort aan vrijwilligers of hoge zorgkosten. In dit blog vindt je de 7 gouden tips van een succesvol bewonersinitiatief dat zelfstandig een eigen platform opzette.

"We ontdekten dat NLvoorelkaar de sociale cohesie van een buurt vergroot"
Minou Besters | STIPO

Waarom een bewonersiniatief

Iedereen wil wel een fijne leefomgeving dus het is niet gek dat er veel inwoners een burgerinitiatief of bewonersinitiatief starten. Bijvoorbeeld om vraag en aanbod te verbinden en elkaar te ontmoeten. Inmiddels is ook bewezen dat dit écht impact oplevert. Zo gaat de sociale cohesie in buurten die werken met burenhulpplatform van NLvoorelkaar omhoog (STIPO, 2016).

Veel initiatieven maken vanuit passie een vliegende start maar lopen later vast. Veel voorkomende drempels waar de nodige tenen aan zijn gestoten:

  • Bekendheid vergroten
  • Gebruikers ondersteunen en activeren
  • Veiligheid borgen
  • Voldoen aan wet en regelgeving (AVG!)
  • Versnippering tegengaan
  • Duurzaamheid en financiële (on)afhankelijkheid

Er was eens…

Er was eens een groep zeer betrokken mensen uit gemeente Overbetuwe die iets mooiswilden betekenen voor hun dorpsgenoten. De een had een geweldige zoon die permanent zorg nodig heeft, een ander een dementerende vader. Allemaal vonden ze zorg voor elkaar een ideaal om voor in actie te komen. Vol passie vroegen ze ons om hulp: hoe konden ze meer mensen in hun wijk verbinden zodat ze iets moois voor elkaar konden betekenen?

We gingen samen het avontuur aan en een paar maanden was het zover: de lancering van Overbetuwevoorelkaar.nl! Het allereerste hulpplatform in Nederland voor maar vooral dóór buurtbewoners. Een inspirerend voorbeeld van een succesvolle participatie initiatief.

Het opzetten van een platform door een bewonersinitiatief klinkt misschien als een sprookje.. maar het is realiseerbaar voor iedereen en elk initiatief! Er zijn wel een aantal uitdagingen en struikelblokken waar je rekening mee moet houden. Team Overbetuwevoorelkaar deelde met ons 7 tips. Zo kun jij ook jouw sprookje realiseren. Aanvullingen, advies of ervaringen delen? Graag, we leren graag van elkaar!

1. Activeer inwoners

Tip 1:Activeer inwoners om na te denken over innovatieve oplossingen in het sociaal domein

Een droomstart voor iedere gemeente. Een aantal enthousiaste en betrokken inwoners uit Overbetuwe organiseren een innovatie sociëteit met als doel om met innovatieve ideeën de zorg- en welzijnstaken in te vullen, die een terugtrekkende overheid niet meer kan opbrengen. Er ontstaan al snel een paar mooie ideeën om verder uit werken. Zo is men o.a. op zoek naar een oplossing voor de eenvoudige hulpvragen zoals boodschappen doen, iemand ergens heen brengen, een keer stofzuigen of gewoon een leuk gesprek of spelletje doen tijdens de koffie. Er ontstaat een werkgroep die dit verder gaat uitwerken.

2. Het wiel

Tip 2: Vind het wiel niet opnieuw uit. Bedenk bij het realiseren van technische oplossingen dat deze vaak al voorhanden en bewezen effectief zijn.

Het idee ontstaat om een online platform of app te ontwikkelen die gaat zorgen dat vraag en aanbod in de vrijwillige hulp elkaar eenvoudig vindt. Tenslotte wil iedereen toch graag een ander helpen maar is het vinden van vraag en aanbod niet altijd eenvoudig en moet de veiligheid ook gewaarborgd zijn.
Diverse betrokkenen zoals (ouders van) cliënten, professionals en geïnteresseerden hebben tijdens deze bijeenkomsten gebrainstormd hoe dit platform eruit moest zien totdat zij erachter kwamen dat NLvoorelkaar dit al enige jaren biedt en in andere gemeentes bewezen resultaat oplevert. Dat is precies waar men naar op zoek is en dus wordt NLvoorelkaar uitgenodigd. Eerdere adviezen vanuit de ministerie BZK/transitiebureau WMO/KING/digitale stedenagenda sluiten hierop aan: ga niet zelf ontwikkelen!

3. Draagvlak

Tip 3: Zet vroegtijdig in op het realiseren van breed draagvlak inwoners/vrijwilligers en professionals

Breed draagvlak is belangrijk voor alles: voor besluitvorming, later voor een succesvolle implementatie en gebruik van een oplossing maar ook om bijtijds te kunnen bepalen of je wel of niet door moet gaan. Zo blijkt binnen de sociale kernteams veel vraag naar vrijwillige inzet en is een online tool hiervoor dus zeer gewenst. Tijdens de eerste presentatie van NLvoorelkaar zijn ook medewerkers van de sociale kernteams, STUW(de welzijnsorganisatie), participatieraad en gemeente Overbetuwe aanwezig. De gemeente noemt het kader om in aanmerking te komen voor een innovatiefonds: eigen regie op het idee en samenwerking met andere burgerinitiatieven. Belangrijk voor de werkgroep om volgende stappen te zetten.

4. Organiseer

Tip 4: laat zien dat informele netwerken (kosten) effectief kunnen organiseren

Natuurlijk worden er discussies gevoerd over de rol van de gemeente, de welzijnsorganisatie en of het noodzakelijk is om de regie volledig in eigen beheer te houden, maar de slotconclusie is dat iedereen zich actief wil inzetten om het idee vanuit eigen regie en beheer verder op te tuigen en de noodzakelijk financiën te realiseren. En dus wordt het burgerinitiatief Overbetuwevoorelkaar: Stichting Overbetuwevoorelkaar met een bestuur en een projectgroep. Van idee tot concrete social Startup: het is een feit! Door het activeren van het eigen netwerk wordt op korte termijn ook een gedreven projectleider geworven. Ten slotte doet de Stichting een succesvolle subsidieaanvraag bij de gemeente en het Oranjefonds en sluit als eerste burgerinitiatief in Nederland een contract met NLvoorelkaar.

Wat waren de succesfactoren in deze case?

  1. Het netwerk vanuit bestuur en projectgroep in de gemeente is enorm en blijkt altijd bereid om mee te denken / oplossingen te realiseren / samen te werken;
  2. Er is vanaf het begin actief ingezet op samenwerking met zowel actieve andere inwoners/vrijwilligers als ook professionals. Dit resulteert tijdens de lancering in een opkomst van 60% vrijwilligers, een resultaat dat nog nergens anders in Nederland is bereikt bij een lancering!
  3. Informeel organiseren levert tijdwinst op omdat er veel minder tijd zit in bureaucratie en papieren rompslomp. Er worden afspraken gemaakt, er is vertrouwen in de opvolging en uitkomsten hiervan en things get done!

5. Passie

Tip 5: Ga voor de vrijwilliger van de toekomst: zet in op talent/passie en eigen verantwoordelijkheid

Vorm geven aan de participatiesamenleving, geldt natuurlijk ook binnen Stichting Overbetuwevoorelkaar. Aansluiten bij wensen en talenten van vrijwilligers betrokken bij Overbetuwevoorelkaar sluit aan bij het profiel “de Vrijwilliger van de Toekomst” , werkt effectief, levert mooie resultaten op en laat de kracht van dit soort initiatieven zien.

6. Chemie

Tip 6 : Chemie & drive leden burgerinitiatief zijn eg belangrijk voor succes

Succes bereik je alleen door de juiste mensen de juiste dingen goed te laten doen (Doing Good & Doing the right thing). Zelf heb ik als professional en vrijwilliger in heel veel projectgroepen meegemaakt hoe belangrijk het is om met elkaar vanuit Passie, Energie en Drive aan de slag te gaan en concrete mijlpalen te vieren. In de projectgroep van Overbetuwevoorelkaar proef je deze ingrediënten iedere bijeenkomst opnieuw. En op het moment dat iemand vanuit werk en/of privé even met iets minder energie en drive aan de slag kan, dan is daar vanuit iedereen aandacht, steun en respect voor. Ook erg belangrijk om te voorkomen dat enthousiaste vrijwilligers afhaken.

7. Doen

Tip 7: Ga vooral ook doen en uitproberen!

28 januari vond de lancering van Overbetuwevoorelkaar plaats in het bijzijn van 115 genodigden, van vrijwilligers tot professionals. Op een prachtige locatie, mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren. Tijdens de lancering werd een prijs uitgereken aan de eerste inwoners die zich hadden geregistreerd op Overbetuwevoorelkaar (gesponsord door de lokale supermarkt).

De lancering van dit prachtige platform is natuurlijk pas het begin. Het komende jaar zal hard verder gewerkt worden aan nog meer draagvlak en gebruik van het platform door inwoners en organisaties in Overbetuwe. De grootste impact komt dus nog..op naar nog veel meer vrijwillige inzet en burenhulp, niet alleen in Overbetuwe maar in heel Nederland!

Lancering Overbetuwevoorelkaar

Geschreven door:

Anne van Roosmalen
Impact advies & Marketing

Best gelezen

E-book CSR Trends corporate volunteering 2024 [Free download]

Hoe kun je als bedrijf wezenlijk bijdragen, precies waar dat nodig is? Hoe doen anderen dat (CSR trends)? En wat...
Lees verder

E-book Trends Vrijwillige Inzet 2024 [Free download]

YES, hij is er weer: het e-book met dé trends voor vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk 2024. Gebaseerd op het grootste vrijwilligersonderzoek...
Lees verder

E-book Trends Vrijwillige Inzet 2023 [Free download]

Hij is er weer: het e-book met dé trends voor vrijwillige inzet 2023. Gebaseerd op het grootste vrijwilligersonderzoek van Europa,...
Lees verder