Corona veroorzaakte óók een uitbraak van solidariteit. Maar ondanks dat er alleen al op NLvoorelkaar 9x zoveel mensen hun hulp aanboden (inmiddels staat de teller op bijna 84.000 vrijwilligers!), blijkt toch dat één derde van de hulpbehoevenden een tekort aan hulp heeft ervaren.

Hoe komt dit? Wat kunnen we doen om het de volgende keer te voorkomen? En hoe houden we de vrijwilligersenergie vast en verduurzamen deze naar de toekomst?

In een groot coronahulp onderzoek gaven ruim 1.800 hulpbehoevenden, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en professionals in het veld het antwoord op deze vragen. We delen alle tips én tops (want die zijn er ook veel: zo zijn er alleen op NLvoorelkaar al 28.000 coronahulp matches gemaakt!) in dit rapport.

Vrijwillige hulp tijdens (corona)crisis

Het COVID19-virus sloeg begin maart toe in Nederland. Coronahulpinitiatieven ontstonden snel daarna: van speciale coronahulp platformen en vrijwilligersdiensten tot zelfgeorganiseerde burenhulp. Nederland stond massaal klaar voor de ander!

Maar het matchen van dit aanbod bleek niet altijd makkelijk. Het aanbod kwam vele malen sneller op gang dan de vragen. Er waren überhaupt minder vragen dan verwacht. Vraag en aanbod raakte versnipperd en de RIVM richtlijnen niet altijd eenduidig.Met als gevolg dat ondanks de vele coronahulp en het aanbod toch een derde van de hulpbehoevenden niet de hulp heeft gekregen die hij/zij nodig had. En gek genoeg ook veel teleurgestelde vrijwilligers die hun aanbod niet konden inzetten.

Wat ging er goed en kan er beter bij het vinden en bieden van vrijwillige (corona)hulp tijdens de lockdown? Wat kunnen we hiervan leren en hoe passen we dat toe in de praktijk? Samen met prof. dr. Lucas Meijs onderzochten we deze vragen in een grootschalig coronahulp onderzoek. 1.859 deelnemers, van vrijwilligers tot maatschappelijke organisaties, van professionals tot hulpbehoevenden, gaven antwoord. Dit onderzoek is in juni 2020 uitgevoerd en geeft een bijzonder vervolg op onze jaarlijkse gezamenlijke onderzoeken naar vrijwillige inzet in Nederland (oktober 2018, november 2019).

Om samen voorbereid te zijn op een volgende crisissituatie, delen we de inzichten, leerpunten en vervolgacties graag met jou. Je kunt het rapport hieronder gratis downloaden.

"Focus de komende tijd op het ophalen van hulpvragen"
Prof. dr. Lucas Meijs

Inzichten

Een beetje overweldigd waren we, door alle inzichten, feedback, tips en tops die onze community via het onderzoek met ons deelden. Download daarom zeker even het rapport hieronder voor het volledige verhaal. Maar alvast een paar interessante inzichten:

  • 40% van de hulpbehoevenden vond het lastiger om hulp te vragen tijdens de lockdown. Belemmeringen waren o.a.: angst voor besmetting, de aanname dat het niet mag, familie en professionals die te druk of afwezig zijn, versnippering van hulp en inflexibele richtlijnen van de organisatie.
  • Eenzaamheid is de grootste niet-ingevulde behoefte (38%), gevolgd door klus- en tuinhulp. Eenzaamheid is tegelijkertijd een sterk groeiende motivator voor vrijwilligerswerk.
  • We zagen veel nieuwe gezichten: 12,5% van de helpers had voor corona nog nooit vrijwilligerswerk gedaan.
  • Van het vrijwilligerspotentieel bleef nog 35% onbenut door versnippering, mismatch of gebrek aan vragen.
  • Corona veranderde de redenen om te vrijwilligen flink: minder instrumenteel (wat je er zelf aan hebt) en meer vanuit plichtbesef. Er zijn wel verschillen tussen jong en ouder of noord en zuid Nederland.
  • 30% wil zich na corona méér inzetten. O.a. zinvolheid, veiligheid en flexibiliteit zijn voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid.
  • Advies van prof. dr. Lucas Meijs: “Investeer in het ophalen van hulpvragen, daar zit het grootste verbeterpunt en de hoogste nood”.

Download het hele coronahulponderzoek

Geen zorgen - NLvoorelkaar is 100% AVG proof. We sturen je alleen het Coronahulponderzoek en gebruiken je gegevens verder niet.

Contact

Ik ben benieuwd hoe jij terugkijkt op de afgelopen maanden. Zijn de inzichten van het onderzoek herkenbaar en kun je de genoemde tips toepassen? Deel jouw gedachten en ervaringen met ons en elkaar op Linkedin, of neem contact met ons op. We denken graag met je mee hoe we vrijwillige hulp voor jou(w inwoners, bewoners, of netwerk) beter kunnen regelen!

Geschreven door:

Anne van Roosmalen
Impact advies & Marketing

Best gelezen

E-book CSR Trends corporate volunteering 2024 [Free download]

Hoe kun je als bedrijf wezenlijk bijdragen, precies waar dat nodig is? Hoe doen anderen dat (CSR trends)? En wat...
Lees verder

E-book Trends Vrijwillige Inzet 2024 [Free download]

YES, hij is er weer: het e-book met dé trends voor vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk 2024. Gebaseerd op het grootste vrijwilligersonderzoek...
Lees verder

E-book Trends Vrijwillige Inzet 2023 [Free download]

Hij is er weer: het e-book met dé trends voor vrijwillige inzet 2023. Gebaseerd op het grootste vrijwilligersonderzoek van Europa,...
Lees verder