Burenhulp, nabuurschap, noaberschap of informele zorg – hoewel de terminologie divers en soms ingewikkeld is, is de betekenis universeel en van alle tijden. Mensen zien naar elkaar om en zijn daarom bereid een ander in de buurt te helpen. Een keertje een boodschap voor iemand meenemen of de hond uit te laten. Een klusje en een praatje. Maar hoe kun je het naar elkaar omzien faciliteren en stimuleren? Zodat het groeit en een toekomstbestendige participatiemaatschappij ondersteunt?

Burenhulp faciliteren

Helaas bestaat er geen blauwdruk voor het faciliteren van burenhulp. Iedere buurt kent weer mensen met eigen, bijzondere kennis en vaardigheden, en in iedere wijk spelen verschillende behoeften aan hulp en ondersteuning.

Maar een matchingsplatform van NLvoorelkaar kan een solide startpunt voor het opbouwen van laagdremplige informele zorg als burenhulp. Het is laagdrempelig, betrouwbaar en veilig. Dit laatste is cruciaal: het in huis halen van een ‘onbekende’ is immers best spannend. Onze ondersteunende dienstverlening (o.a. screening) borgen de veiligheid en betrouwbaarheid zichtbaar en onzichtbaar. En vanuit een solide startpunt is het makkelijker om aan te haken bij lokale krachten en deze te stimuleren!

"Meer burenhulp door direct en veilig vraag en aanbod te koppelen"

Burenhulp stimuleren

Om meer burenhulp te realiseren is het belangrijk dat buurtbewoners weten wat er nodig is. Ons matchingsplatform verzamelt alle vraag en aanbod op buurt en wijk niveau. Bewoners komen gemakkelijk en veilig met elkaar in contact. Elkaar een handje helpen wordt zo een stuk makkelijker!

Ten slotte hebben we een methodiek ontwikkeld om meer zichtbaarheid, naamsbekendheid en bereik te realiseren. Want als een platform niet gevonden of gebruikt wordt, wordt er nog geen impact bereikt.

Behaalde resultaten

NLvoorelkaar faciliteert en stimuleert als sinds 2011 burenhulp:

Meer sociale cohesie

De sociale cohesie in de buurt en wijk wordt gestimuleerd door ons platform (STIPO onderzoek)

Meer burenhulp

Onze aanpak zorgt voor meer en actievere vrijwilligers

Minder vraagverlegenheid

40% minder vraagverlegenheid en dus meer mensen die zelf hun buren om hulp vragen

Meer matches

60% van de burenhulp vragen heeft binnen een week een online match

Aan de slag

Wil je zelf aan de slag met het faciliteren van of vergroten van de burenhulp en informele zorg in jouw regio? We denken graag met je mee!

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een gratis demo.

Neem contact op met Astrid.