Op deze website worden teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze content is door NLvoorelkaar en/of anderen aangeleverd en we doen ons uiterste best de juistheid, volledigheid en actualiteit te borgen. Houdt er rekening mee dat we ondanks onze zorgvuldigheid geen garantie kunnen afleveren voor foutloze content of het foutloos functioneren van deze website. Iedere aansprakelijkheid op dit gebied wijzen wij dan ook uitdrukkelijk van de hand.

Copyright

Voor alle elementen van deze website geldt dat het copyright berust bij NLvoorelkaar. Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Geïnspireerd door ons materiaal? Super leuk, stuur je ons even een mailtje wat je wil delen? Het is namelijk niet toegestaan om zonder toestemming van NLvoorelkaar de op de website geplaatste materialen over te nemen.