Los de uitdagingen in het sociale domein veilig, efficiënt en effectief op met slimme techniek en een zichzelf bewezen methodiek. Ontdek wat het jouw gemeente op kan leveren met de gratis maatschappelijke business case op maat.

Uitdagingen in het sociale domein slim aanpakken

De transformatie naar een participatiesamenleving is in volle gang. De decentralisatie van de formele zorg is redelijk goed geland en nu ontstaat er voor gemeenten meer ruimte om zich met innovatie en vernieuwing bezig te houden. Eenzaamheid, informele zorg en vrijwillige inzet zijn hierbij belangrijk thema’s.

De lokale matchingsplatformen en bijbehorende activatie methodiek van NLvoorelkaar stimuleren de zelfredzaamheid, eigen regie en actieve participatie van bewoners. Door te investeren in een laagdrempelige oplossing waar alle inwoners zelf gebruik van kunnen maken, worden grotere investering in de toekomst voorkomen.

NLvoorelkaar werkt altijd samen met lokale partners. Samen sta je immers sterker! Door aan te sluiten op elkaars kracht realiseren we meer impact dan ieder voor zich. We ondersteunen de lokale dienstverlening, versterken de expertise en leren van elkaar door uitwisseling.

Voorkom versnippering

Een gezamenlijk platform voor alle (vrijwilligers)organisaties en burenhulp voorkomt versnippering én bespaart tijd en geld.

Verlaag de drempel

Een veilig en toegankelijk platform met app zodat inwoners hun vraag durven te stellen.

Faciliteer cohesie en zelfredzaamheid

E-matching om inwoners aan elkaar te koppelen zodat ze iets moois voor elkaar kunnen betekenen.

Meer veiligheid in minder tijd

Bespaar tijd: screening, helpdesk en ondersteuningstaken door ons team

Resultaat

Elk kwartje kan maar een keer worden uitgeven. We vinden het daarom ontzettend belangrijk om continue te onderzoeken en optimaliseren. Van ons platform tot onze methodiek, meten = weten!

Onze oplossingen leveren sinds 2011 bewezen resultaten op. Met behulp van onderzoeksbureau’s, gebruikersonderzoek, uitgebreide resultaten analyse en benchmarking kunnen we onze efficiëntie en effectiviteit bewijzen én onze impact in jouw gemeente voorspellen.

Één vrijwillig netwerk: 8.000+ maatschappelijke organisaties en 35.000+ vrijwilligers

Sinds we Etten-Leurvoorelkaar gebruiken vinden we sneller vrijwilligers dan voorheen. Ook merken we dat we meer jonge vrijwilligers bereiken.

Avoord

Het werven van vrijwilligers is makkelijker geworden, we hoeven maar 1 platform te gebruiken in heel Nederland. Nu houden we echt tijd over voor onze vrijwilligers en cliënten.

MEE

Samengevat

Samengevat biedt NLvoorelkaar de volgende oplossing:

  • Activeer nieuwe doelgroepen vrijwilligers in jouw gemeente. Hard nodig gezien de behoeften van onze participatiesamenleving;
  • Biedt bewoners met een hulpvraag een laagdrempelige en betrouwbare toegang tot een sociaal netwerk van vrijwilligers. Zo investeert de gemeente duurzaam, namelijk in zelfredzaamheid;
  • Organiseer alle vrijwillige inzet en burenhulp via één centraal online platform. Voorkom versnippering en bied alle (vrijwilligers)organisaties een zeer geavanceerde en gebruiksvriendelijke wervingstool;
  • Dankzij NLvoorelkaar weten veel meer bewoners elkaar te vinden en verlaagt de druk op betaalde voorzieningen.

Meer weten

Lees verder over onze oplossingen of neem contact op voor meer info, een demo of een inspiratie sessie. We denken graag met je mee!