Actieve bewoners & burgerinitiatieven

“Buurtkracht wordt vergroot met een slimme online marktplaats”

Bewoners nemen overal in Nederland steeds meer het heft in eigen handen bij het vormgeven van de lokale samenleving. De zorg voor elkaar is hierbij een belangrijk thema. Bewonersinitiatieven zetten zich op verschillende manieren in om te zorgen dat buurtbewoners een beroep op elkaar kunnen doen: zij richten zorgcoöperaties op, organiseren bijeenkomsten in het buurthuis wat zij zelf beheren, en zij starten online initiatieven om vraag en aanbod met elkaar te verbinden.

krukken op straatVeel bewonersinitiatieven starten zelf een laagdrempelige website voor vraag en aanbod. De ervaring leert dat hier een mooi begin mee gemaakt wordt, maar dat het lastig blijkt om het gebruik van deze website hoog te krijgen. Tevens worden er veel verschillende sites gestart, waardoor er versnippering ontstaat en bewoners door de bomen het bos niet meer zien. Tot slot is het succes van deze website vaak sterk afhankelijk van de initiatiefnemer. Wanneer deze wegvalt ebt de energie van deze websites vaak ook weg.

Met NLvoorelkaar sluit je aan op een succesvol landelijk netwerk van lokale marktplaatsen voor vraag en aanbod van vrijwillige inzet en burenhulp. Onze marktplaatsen worden gedragen door actieve bewoners, maar zijn tevens goed ingebed in de bestaande sociale infrastructuren. We weten goed hoe je de gemeente en welzijnsorganisaties kunt betrekken om de duurzame impact van de marktplaats zo hoog mogelijk te krijgen.

De voordelen van een samenwerking met NLvoorelkaar samengevat:

  • Een platform waar al vijf jaar aan gebouwd en gesleuteld is: je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden en start gelijk met een super gebruiksvriendelijke en geavanceerde marktplaats;
  • Relevant op buurtniveau, maar wijkoverstijgend georganiseerd: uit ons onderzoek blijkt dat maar 10% van alle vrijwillige inzet in de eigen buurt plaatsvindt;
  • Veel ervaring met implementatie: samen met bewoners, welzijn en de gemeente zorgen we ervoor dat de juiste doelgroepen de marktplaats gaan gebruiken;
  • Wij helpen jou als bewoner of initiatief om de gemeente en andere relevante partners enthousiast te maken om bij de lokale marktplaats aan te haken!

NLvoorelkaar wordt al in tientallen gemeenten succesvol ingezet, is jouw gemeente de volgende? Voor meer informatie kun je onze resultaten bekijken, de ervaringen van onze huidige klanten bekijken, tips van het Overbetuws bewonersinitiatief over hun platform lezen of contact met ons opnemen voor een nadere kennismaking!