Vrijwilligerscentrale

“Een digitale boost voor het vrijwilligerswerk, informele hulp én de hele vrijwilligerscentrale”

Als vrijwilligerscentrale of steunpunt vrijwilligerswerk bevind je je in een dynamisch werkveld. De informele hulp versterken, het vrijwilligerswerk verjongen en een toekomstbestendige organisatie neerzetten. De digitalisering van onze samenleving biedt kansen om al deze doelen te realiseren.

Tientallen vrijwilligersorganisaties hebben zich reeds aangesloten bij NLvoorelkaar, het grootste platform voor vrijwilligerswerk in Nederland. Samen vergroten wij hun lokale impact. Dit is hoe we dat doen:

Informele hulp versterken

De verschuiving van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving heeft de roep om informele hulp versterkt. Vrijwilligerscentrales zoeken naar de meest effectieve manieren om hier een ondersteunende rol in te spelen.

NLvoorelkaar kan helpen kwetsbare doelgroepen te bereiken. Onze lokale platformen zijn erg goed vindbaar op Google en we worden dan ook vaak gevonden door inwoners die nog onbekend zijn met het zorgnetwerk. Doordat de website laagdrempelig is opgezet, durven particuliere hulpvragers zoals mantelzorgers vaak sneller de stap naar hulp te zetten. En doordat zelfredzame inwoners het zelf kunnen regelen (eventueel samen met ons veiligheidsteam), houdt de vrijwilligerscentrale tijd over voor het begeleiden van de meest kwetsbare of minst zelfredzame doelgroepen.

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 40% van de informele hulpvragers minder vraagverlegenheid ervaart dankzij NLvoorelkaar. Dezelfde laagdrempeligheid heeft ook positieve gevolgen voor burenhulp en het werven van nieuwe vrijwilligers. Zo komt 54% van de vrijwilligers op onze platformen voor het eerst in aanraking met georganiseerd of ongeorganiseerd (burenhulp) vrijwilligerswerk.

Verjongen van vrijwilligerswerk

Er is een groot onbenut potentieel aan vrijwillige inzet in onze samenleving aanwezig. Dit betreffen vooral jongere mensen. Verjonging is een belangrijk thema voor de duurzaamheid van vrijwilligerswerk in Nederland. Deze uitdaging vliegen we aan door het imago van vrijwilligerswerk te verbeteren met verrassende campagnes en een state of the art platform en mobiele app voor alle vormen van vrijwilligerswerk. Met resultaat: 50% van de vrijwilligers op NLvoorelkaar is 40 jaar of jonger!

Het realiseren van een toekomstbestendige vrijwilligerscentrale

De digitalisering raakt alle domeinen in onze samenleving. Digitaal is vaak  nog geen kerncompetentie van een vrijwilligerscentrale maar biedt wel kansen om de toegevoegde waarde van de vrijwilligerscentrale te vergroten. Met onze efficiënte IMPACT methodiek hebben we al sinds 20111 ervaring in het opzetten een platform voor vrijwilligerswerk. Dit scheelt veel kostbare tijd omdat het wiel niet opnieuw hoeft worden uitgevonden. Onze digitale expertise verbinden we graag aan de lokale kracht zodat we samen sterker worden. Zo kan de vrijwilligerscentrale de toegevoegde waarde in een steeds digitalere samenleving blijven leveren, of zelfs vergroten. Frans Huissen, Vrijwilligerscentrale Amstelland: “Dankzij NLvoorelkaar bereiken wij met gelijke
middelen veel meer maatschappelijke impact ”.

Interessant? Lees hier verder over: