Over ons

Missie: happy maken

NLvoorelkaar is het grootste online vrijwilligersplatform van en voor Nederland. Wij zijn een social enterprise met een grote droom: Nederland inspireren om zijn tijd of talent in te zetten voor een ander. Dat levert namelijk een goed gevoel op én een mooiere wereld. Twee vliegen in één klap: helpen maakt happy!

Van een kop koffie met de buuf om de hoek, een organisatietalent voor een cultureel event tot samen sporten; alle vrijwillige vraag en aanbod staat op NLvoorelkaar. Met meer dan 30.000 hulpvragen en 35.000 vrijwilligers vind je altijd iets wat bij je past! Vrijwilligerswerk doen én vrijwillige hulp vragen wordt zo easy & fun.

Visie: samen duurzame impact realiseren

Met jaarlijks meer dan een miljoen bezoeken, 5.2 miljoen uur vrijwillige inzet op de teller en 7 jaar ervaring weten we het waarom, hoe en wat van sociale impact maken. Daar helpen we organisaties dan ook graag mee.

Naast NLvoorelkaar zijn er 40 lokale vrijwilligerswerk platformen zoals Rotterdammersvoorelkaar.nl. Net zoals op NLvoorelkaar matchen we hier proactief vragers met aanbieders op buurtniveau. Landelijk maken er bijna 8.000 maatschappelijke organisaties gebruik van platform om vrijwilligers te werven.

NLvoorelkaar is als social enterprise aangesloten bij Social Enterprise NL en wordt gesteund door Stichting DOEN.

Meer

Meer weten over ons? Lees hier verder over: